Menu Đóng

Cách sao lưu danh bạ sang tài khoản Google trên Android

Sao lưu danh bạ của Google. Là một trong những giải pháp sao lưu danh bạ tốt nhất cho người dùng Android. Vì việc thay đổi điện thoại là điều không thể tránh khỏi. Nên việc sao lưu danh bạ là một tính năng tiện dụng để tránh phải tìm kiếm chúng thỉnh thoảng khi bạn đổi sang điện thoại mới vì lý do nào đó.

Đồng bộ danh bạ Google
Đồng bộ danh bạ Google

Google cung cấp tính năng sao lưu cho mọi điện thoại Android, tính năng này sẽ đính kèm tất cả các liên hệ đã lưu vào Tài khoản Google của bạn. Các liên hệ này sau đó có thể được khôi phục từ bất kỳ điện thoại Android nào hoặc được truy cập từ Máy tính.

Cách bật Sao lưu danh bạ sang Google trên Android

  • Mở Cài đặt (Settings) điện thoại của bạn
  • Cuộn xuống và nhấn vào Tài khoản và sao lưu (Accounts and backup)
Mở tài khoản và cài đặt sao lưu
  • Nhấp vào Tài khoản (Account)
  • Tìm tài khoản Gmail của bạn từ danh sách tài khoản và nhấp vào nó và từ đó nhấp vào Đồng bộ hóa tài khoản (Sync account)
  • Bật nút chuyển đổi cho Danh bạ (Contacts). Nếu bạn có nhiều tài khoản Gmail và bạn muốn lưu các liên hệ khác nhau vào các tài khoản khác nhau, thì hãy lặp lại các bước cho các tài khoản khác.
Bật danh bạ sao lưu

Đôi khi bạn đã bật tính năng sao lưu danh bạ. Nhưng một số danh bạ sẽ không được sao lưu. Vì do bạn thay đổi bộ nhớ đích thành SIM hoặc điện thoại khi tạo một số liên lạc mới. Sẽ không thể sao lưu danh bạ đã được lưu trữ trên bộ nhớ SIM vào Google. Trừ khi bạn tạo danh bạ mới để lưu trữ trong Tài khoản Google.

Tuy nhiên, các số liên lạc được lưu trong bộ nhớ của điện thoại có thể được sao lưu. Làm theo các bước sau để bật sao lưu và đồng bộ hóa cho danh bạ thiết bị:

Lưu ý: Chỉ có thể sao lưu danh bạ trên thiết bị vào một trong các tài khoản Gmail trên điện thoại.

  • Mở Cài đặt (Settings) điện thoại của bạn.
  • Cuộn xuống và nhấn vào Google.
Mở cài đặt Google
  • Nhấp vào Dịch vụ tài khoản (Account services).
Mở các dịch vụ Tài khoản Google
  • Mở đồng bộ hóa Danh bạ Google (Google Contacts sync)
Mở đồng bộ hóa Danh bạ Google
  • Nhấn vào phần có nhãn Đồng bộ hóa danh bạ thiết bị (Also sync device contacts). Sau đó chọn tài khoản bạn muốn sử dụng cho danh bạ thiết bị
Bật Sao lưu cho danh bạ thiết bị

Bạn có thể xem thêm: Cách sao lưu danh bạ sang nhiều tài khoản Google khác nhau

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *