Tag: bong bóng chát messenger

Bong_Bong_chat-6.jpg

Bong bóng chat messenger là gì?

Bong bóng chat messenger là một tính năng nổi bật trên Facebook Messenger của các dòng điện thoại Android. Với bong bóng chat bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn khi đang dùng các ứng dụng khác mà không cần phải vào trực tiếp ứng dụng Messenger như trên iPhone. Ưu điểm Bong bóng chát là một tính năng của Facebook Messenger mang lại nhiều giá trị hay ho cho người dùng. Chúng ta có thể tiếp nhận nhanh hơn nội dung chát. Trả lời

Xem thêm »