Tag: Các nghiên cứu về nhân sâm Các nghiên cứu về nhân sâm

8 lợi ích sức khỏe được chứng minh của nhân sâm

Nhân sâm đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc, Hàn Quốc trong nhiều thế kỷ. Là loại cây ngắn ngày, phần củ phát triển với rễ thịt, nó có thể được phân loại theo ba loại, tùy thuộc vào thời gian phát triển của nó: tươi, trắng hoặc đỏ. Nhân sâm tươi được thu hoạch trước 4 năm, trong khi nhân sâm trắng được thu hoạch từ 4-6 năm và nhân sâm đỏ được thu hoạch sau 6 năm hoặc hơn.

Xem thêm »