Tag: google meet

Chromebook With External Monitor

Cách làm mờ nền của bạn trong cuộc gọi Google Meet!

Mặc dù hình nền vui nhộn đã trở nên phổ biến với các dịch vụ cuộc gọi điện video như Zoom, Messenger,… nhưng đôi khi chúng có thể gây mất tập trung cho người dùng. Điều này cũng đúng kể cả khi bạn không sử dụng đến chúng. Bởi vì, với phông nền cá nhân, nó có thể chứa các đồ vật cá nhân hoặc một sự lộn xộn mà bạn không muốn mọi người nhìn thấy.  Google đang phát triển các cách mới để

Xem thêm »