Tag: Lỗi SHA digest of file

Lỗi SHA digest of file xxx.vmdk does not match manifest

Đôi khi bạn sử dụng vmware tải trên mạng về thì sẽ gặp lỗi: SHA digest of file Tên_VMWare does not match manifest Đừng lo lắng. Gửi cách sẽ hướng dẫn bạn. Đơn giản thôi. Bước 1: Tải 7Zip về (nếu có rồi thì thôi ^^ ) Bước 2: Giải nén file xxxxxxxx.ova với 7zip. Bước 3: Xóa file [xxxxx.mf] Bước 4: Giờ thì bạn có thể mở file xxxxxxxxxxxx.ovf là được rồi. Bước 5: Thành quả máy ảo đã được import thành công.

Xem thêm »